Privacy Policy van Rechtspraak.nu

Privacy Policy van Rechtspraak.nuRechtspraak.nu is een onderdeel van Rechtspraak.nu B.V. , gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60689161.
Adres: Fortweg 6, 3992 LX  Houten
Legal & privacy: privacybeleid@rechtspraak.nu

Registratie domeinnaam en e-mailadres
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
-    uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze website;
-    de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
-    alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
-    alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:
-    om de inhoud van onze website te verbeteren;
-    om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
-    om u op de hoogte te stellen van updates van onze site;
-    om u later te contacteren voor marketingdoeleinden;
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
-    om uw voorkeuren te registreren;
-    om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u vermeldt op de website;
-    om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
-    om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren;
-    om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
-    om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de  coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacybeleid@rechtspraak.nu

Communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons, dan kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief
Als u ons via onze website uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailingen ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailingen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf slechts telefonisch contact met u opnemen om u (indien noodzakelijk) te informeren over door u aangemelde juridische kwesties.

Gebruik informatie
Ons bedrijf kan de gebruikersinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Toegang tot eigen gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de gebruikers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de gebruikers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van dit privacy beleid
Ons bedrijf houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-06-2014.

 

 Download