Dit dossier is met € 50,00 succesvol gefinancierd!

The Tree of Life voor CSC legalewietteelt


Dit dossier is met € 50,00 succesvol gefinancierd!

The Tree of Life voor CSC legalewietteelt

The Tree of Life voor CSC legalewietteelt

De Vereniging zonder winstoogmerk  The Tree of Life , Cannabis Social Club Amsterdam is een burgerinitiatief van cannabisconsumenten, die menen hun eigen  gedoogrecht op 5 planten (voor persoonlijk gebruik) over te kunnen dragen aan de vereniging zelf die dan  de teelt en de distributie  van de voor de leden  gekweekte  cannabis organiseert.

Het gaat om een besloten kring van volwassenen (21 jaar of ouder)  die al cannabis  recreatief of medicinaal gebruiken. We kweken  cannabis volgens biologische standaarden, dus vrij van pesticiden en verzwaarmateriaal  en  voordat de wiet aan de leden wordt uitgedeeld laten we ook testen uitvoeren. We denken dat wij op die manier aan een oplossing van het volksgezondheidsprobleem kunnen bijdragen, dat gepaard gaat met de ongecontroleerde  bevoorrading van de coffeeshops via de achterdeur, met allerlei  verstrengelingen met de illegale markt. Afgelopen oktober hebben we via onze advocate  een gesprek met het OM gehad. Ze hadden toen positieve belangstelling getoond en ze hebben een onderzoek gestart om vast te stellen of onze activiteiten verenigbaar zijn met het huidige gedoogbeleid .

Tot onze grote verbazing ligt  nu  een uitspraak van het OM die onze activiteiten strafbaar stelt : https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@88220/initiatief-social/ We vinden dit oordeel van het OM onacceptabel en we zijn bereid om alle mogelijke juridische vervolgstappen te ondernemen. Op politiek niveau zijn al stappen ondernomen om tegen het besluit van het OM  in te gaan en de Gemeenteraad is voornemens om de Burgemeester hierop  aan te spreken D66 heeft al eerder  aan de BM vragen gesteld over de Cannabis Social Club  en ze willen ook graag ons blijven steunen. Echter lijkt het de rechterlijke weg onvermedelijk en we zijn met onze advocate de optie van een strafproces aan het onderzoeken. Daar hebben we zeker veel financieel steun voor nodig en we verzoeken www.rechtspraak.nu om een onderzoek te starten teneinde een crowdfunding campagne op te zetten.

Ik hoop u voldoende te hebben geinformeerd en ik stel me beschikbaar voor verdere vragen.
Met vriendelijke groet,

Rosaria Ricci, voorzitter
The Tree of Life ,Cannabis Social Club Amsterdam
tel 06 45310514
www.treeoflifeamsterdam.clubEen dossier van The Tree of Life, Cannabis Social Club Amsterdam

Samen sta je sterker

Over ons & contact

© 2023 Rechtspraak.nu

The Tree of Life voor CSC legalewietteelt